Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở  Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị  trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.