Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  20/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.