Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/06/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

 

HPS: Ngày GDKHQ  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà phát (HPS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/06/2015. Thời gian chính xác sẽ được thông báo trên website Công ty và trong giấy mời.

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát, địa chỉ 185 Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua kế hoạch năm 2015.

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.