Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn – Đống Đa –  Hà Nội (địa điểm họp chính thức sẽ được gửi thư thông báo đến các cổ đông)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.