Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thanh toán: 10/12/2015.

- Địa điểm thanh toán:       

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 sáng từ 8h – 11h30; chiều từ 13h – 16h) bắt đầu từ ngày 10/12/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.