CTCP Sonadezi Long Thành (SZL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 29/09/2017
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận tài chính- Kế toán, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại 02513.514496 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.