Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 3,79%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 379 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân thuận Tây, Quận 7, TP.HCM – Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam từ ngày 27/05/2015 (khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và sổ cổ đông).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.