Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016: Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và các nội dung khác (nếu có).

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.