Công ty cổ phần Santomas Việt Nam (SVJ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tòa nhà Techno, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.