CTCP Bao bì Biên Hoà (SVI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán CTCP Bao bì Biên Hòa, đường số 7 KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ do việc phát hành cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Cổ đông C đang sở hữu 2.549 cổ phiếu sẽ được nhận 509 cổ phiếu (2.549*1:5=509,8), số cổ phiếu lẻ là 0,8 sẽ được hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu  tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Kế toán CTCP Bao bì Biên Hòa, đường số 7 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.