CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 20/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty SAVICO, địa chỉ số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 20/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.