Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STV – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/09/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 21/10/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - kế toán, Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam – Khu công nghiệp – Công nghệ cao, khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 21/10/2016 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.