Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  văn phòng CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, Số 2 - Phùng Hưng - Ngô Quyền - thị xã Sơn Tây - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/05/2015. Khi đến vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.