Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỉ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, Số 2 – phố Phùng Hưng – phường Ngô Quyền - thị xã Sơn Tây - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 27/08/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.