Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bus
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.