CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu – nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 15/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

- Nội dung: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.