CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Tổ chức phát hành sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.