Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần  Công nghiệp Thương mại Sông Đà – phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ được Hội đồng quản trị  Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông báo sau

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.