Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015

- Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp dự kiến:

+ Tăng vốn điều lệ Công ty.

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.