CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM (STC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/03/2016.

- Địa điểm thực hiện:  223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

b. Tạm  ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.


-     Tỷ lệ thực hiện: 13% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
-     Thời gian thực hiện: 29/02/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/02/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.