Công ty cổ phần Siêu Thanh (ST8 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 09 giờ 00 Thứ ba ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở CTCP Siêu Thanh –A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông và đăng tải nội dung trên Website của Tổ chức phát hành.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.