Công ty cổ phần Siêu Thanh (ST8 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/12/2016

-     Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016.

-     Nội dung cụ thể
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/12/2016.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ  Phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.