Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đến từng cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.