Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (SSM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện: 20/05/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty – đường số 9, khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.