Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên, Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.