Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

-Tỷ lệ thực hiện: 10%

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.

- Ví dụ : Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là 19x1/10 = 1,9. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu và 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và xuất trình CMND.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.