Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (SSF - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Phương Thụy và ông Nguyễn Quốc Đại.
+ Thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giày Sài Gòn trên cơ sở:
+  Không tiếp tục hoạt động sản xuất gia công túi xách, giày nữ thời trang;
+ Tăng cường công tác cho thuê mặt bằng trống để gia tăng thu nhập trang trải chi phí hoạt động và chi trả nợ;
+ Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ việc khôi phục thương hiệu giày vải truyền thống cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.