Công ty cổ phần cao su Sao Vàng (SRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/12/2015

-  Địa điểm thực hiện: chưa có thông báo

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/12/2015 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.