Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.