Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn (SPP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoản thời gian từ ngày 21/06/2015 đến ngày 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trên website www.saplastic.com.vn

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.