Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường văn phòng Công ty, số 20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.