Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 22/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung - địa chỉ số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/03/2016 và xuất trình Sổ sở hữu cổ phần, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Giấy ủy quyền nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.