Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2014: 5%/cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức từ lợi nhuận các năm 2013 về trước còn lại:  3%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 03/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung – Số 01 Bùi Quốc Hưng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 03/06/2015 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.