Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời hạn thực hiện: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 15/07/2015. Khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, Sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.