CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC -UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn, khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.