Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2015

- Lý do và mục đích  : Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý  cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ  đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở  hữu 110 cổ phiếu. Số lượng cổ phần cổ  đông A được quyền nhận là 110 x 12% = 13,2 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 13 cổ phiếu mới và phần lẻ 0,2 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phiếu = 200 đồng cổ đông A sẽ được nhận bằng tiền mặt.

- Địa điểm thực hiện :

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPĐD Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, địa chỉ: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.