Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/03/2016.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường, địa chỉ: Đường số 1, KCN Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.