Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện:         5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 12/01/2017
− Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 396 Ung Văn Khiêm P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM từ ngày 12/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.