Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (SKG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và cổ phiếu

1, Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 15/7/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ : “Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang tại Tp. Hồ Chí Minh - 12 Nguyễn Ngọc Lộc (Số cũ : 326 Ngô Quyền nối dài) P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh” từ ngày 15/7/2015. Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

2, Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông với tỷ lệ phân bổ quyền 5:1 (tương đương 20%), cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phần) sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ : “Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang tại Tp. Hồ Chí Minh - 12 Nguyễn Ngọc Lộc (Số cũ : 326 Ngô Quyền nối dài) P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh”.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.