Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Xa La/ Địa chỉ: 66 đường Phúc La - Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.