Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04 đến ngày 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7 đường Chiến Thắng, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.