Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu (SJ1 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sau khi thực hiện quyền sẽ bị loại bỏ.

- Ví dụ: Nhà đầu tư sở hữu 110 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 6,6 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế được làm tròn xuống thành 6 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty số 1004A Âu Cơ, P Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.