CTCP Đầu tư Phát triển Sông Đà (SIC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà, Lầu 2 Tòa nhà Song Da Tower, số 14B Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau (trong thư mời dự đại hội cổ đông).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.