Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016            

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.