Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016
- Địa điểm thực hiện: Số 36 Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.