Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,07 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,07 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy, xem như không được phát hành.

Ví dụ:

- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (1.245*0,07)=87,15 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 87 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, coi như không phát hành.

- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là (1.000*0,07)=70,00 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 70 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.