Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 21/04/2016 

- Địa điểm thực hiện: Tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
       + Kế  hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
       + Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015;
       + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017;
       + Các nội dung có liên quan khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.