Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  ngày 11/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời.

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo tại thư mời.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.