Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8 giờ 30 thứ tư ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:  Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời và đăng tin trên Website của Công ty tại địa chỉ www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư”, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.