Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2017

 Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.